CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ THÁNG 10-11

   03-10-2022

* CTKM Áp dụng với xe thể thao và PKL dưới 650cc :

- Tặng đồ uống café…, gói dưỡng xích Ipon, vệ sinh mũ BH, Rửa xe siêu sạch có trị giá 250.000 VNĐ cho khách hàng  cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa.

-  Tặng 01 gói VS buồng đốt trị giá 200.000 VNĐ va túp NANO TITAL OIL ( dung dịch bảo vệ động cơ) có trị giá 480.000 VNĐ cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa có hóa đơn trên 2.500.000VNĐ ( không áp dụng cho KH chỉ thay phụ tùng, phụ kiện hoặc mua mang về )

  * CTKM Áp dụng với xe PKL => 650cc:

- Tặng đồ uống café… gói dưỡng xích Ipon, vệ sinh mũ BH, Rửa xe siêu sạch có trị giá 280.000 VNĐ cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa.

 - Tặng 01 gói VS buồng đốt trị giá 350.000 VNĐ va 01 túp NANO TITAL OIL ( dung dịch bảo vệ động cơ) có trị giá 480.000 VNĐ hồ cho cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa có hóa đơn trên 3.000.000VNĐ ( không áp dụng cho KH chỉ thay phụ tùng, phụ kiện hoặc mua mang về ).

- Tặng 01 gói VS buồng đốt trị giá 350.000 VNĐ va 02 túp NANO TITAL OIL ( dung dịch bảo vệ động cơ) có trị giá 960.000 VNĐ cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa có hóa đơn trên 5.000.000VNĐ ( không áp dụng cho KH chỉ tha

 

* CTKM Áp dụng với xe PKL => 1000 cc:

- Tặng đồ uống café… gói dưỡng xích Ipon, vệ sinh mũ BH, Rửa xe siêu sạch có trị giá 280.000 VNĐ cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa.

- Tặng 01 gói VS buồng đốt trị giá 500.000 VNĐ va 01 túp NANO TITAL OIL ( dung dịch bảo vệ động cơ) có trị giá 480.000 VNĐ hồ cho cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa có hóa đơn trên 4.000.000VNĐ ( không áp dụng cho KH chỉ thay phụ tùng, phụ kiện hoặc mua mang về ).

- Tặng 01 gói VS buồng đốt trị giá 500.000 VNĐ va 02 túp NANO TITAL OIL ( dung dịch bảo vệ động cơ) có trị giá 960.000 VNĐ cho khách hàng đến bảo dưỡng sửa chữa có hóa đơn trên 6.000.000VNĐ ( không áp dụng cho KH chỉ thay phụ tùng, phụ kiện hoặc mua mang về ).

Lưu ý: Không áp dụng hai CTKM tại cùng một thời điểm.

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn vat lieu chong tham